Naučno stručni odbor

  •  prof.dr. Fuad Ćatović emeritus, Građevinski Fakultet, Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar,
  •  red. prof. dr. Ljubomir Miščević, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  •  prof.dr. Milenko Stanković, Arhitektonsko-Građevinsko-Geodetski fakultet, Univerzitet u Banjaluci
  •  v.prof.dr. Maja Popovac Roso, Građevinski Fakultet, Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar,
  •  v.prof.dr. Merima Šahinagić Isović, Građevinski Fakultet, Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar,
  •  dr. Nevena Novaković/BH/ Univerzitet u Banjoj Luci, AGG
  •  doc.dr. Sanela Klarić, Međunarodni Burch Univerzitet, Sarajevo,
  •  doc.dr. Sanin Džidić, Međunarodni Burch Univerzitet, Sarajevo
  •  mr.sc Krešimir Šaravanja, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
  •  mr.sc. Marko Ćećez, Građevinski Fakultet, Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar