Važni datumi

  • Rok za dostavu sažetaka: 15.9.2017.
  • Informacije o prihvatanju sažetaka: 22.9.2017.
  • Rok za dostavu radova:  13.10.2017.
  • Informacije o prihvatanju radova: 20.10.2017.
  • Rok za dostavu korigovanih radova: 25.10.2017.
    KONFERENCIJA: 25-26.10.2017.